Ontmoet de natuur bij Kruidheerlijkheid 
Natuurlijk beleven, wandelingen, workshops en kruiden

Privacyverklaring

Kruidheerlijkheid is opgericht door Annemarie Huibers-Kessen, gevestigd in Westelbeers (Huijgevoort 10, 5091 SB Oost- West- Middelbeers). Annemarie Huibers-Kessen is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. 

Verwerking persoongegevens

Kruidheerlijkheid verwerkt de volgende persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

  • naam;
  • e-mailadres;
  • gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Jouw gegevens worden absoluut niet aan derden verkocht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Kruidheerlijkheid, worden een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kruidheerlijkheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens

Kruidheerlijkheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste opbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kruidheerlijkheid.nl. Je hebt uiteraard de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier